Sản Phẩm Bán Chạy

Danh sách các sản phẩm Best Seller từ Ngọc Gems

Vòng Thạch Anh Đen

SKU: TAD016

950,000₫

TA Hồng Madagascar

SKU: AHM014

Liên hệ

Thạch Anh Tóc Vàng A

SKU: TVA016

8,100,000₫

Rainbow Moonstone x3

SKU: BRMS37

Liên hệ

Vòng tay Garnet B

SKU: GNB016

880,000₫

Nhẫn Hồ Ly RuBy

SKU: R10RB031.2

2,770,000₫

Vòng Tay Phong Thủy

Vòng Thạch Anh Tím A

SKU: ATA016

1,200,000₫

Vòng tay Tourmaline B

SKU: TMB016

4,850,000₫

Thạch Anh Tóc Đen

SKU: TDE020

5,750,000₫

Thạch Anh Tóc Vàng A

SKU: TVA016

8,100,000₫

Thạch Anh Tóc Rêu

SKU: ATR020

Liên hệ

Vòng tay Prehnite

SKU: PRN017

Liên hệ

Thạch anh Dâu Tây A

SKU: DTA016

2,300,000₫

Vòng Thạch Anh Đen

SKU: TAD016

950,000₫

Vòng Thạch Anh Trắng

SKU: ATD020

2,050,000₫

Tỳ Hưu Phong Thủy

Hàng luôn được cập nhật thường xuyên

Charm Tỳ Hưu treo

SKU: CB071

160,000₫

Tỳ Hưu TA Tóc

SKU: TA359

2,600,000₫

Tỳ hưu TA Hồng

SKU: TA378

460,000₫

Tỳ hưu TA Tím

SKU: TA356

450,000₫

Tỳ Hưu Ngọc Jade

SKU: NJ064

820,000₫

Tỳ Hưu Ngọc Jade

SKU: NJ065

300,000₫

Tỳ hưu TA Vàng

SKU: TA210

480,000₫

Tỳ Hưu treo

SKU: MK058

30,000₫

Tỳ Hưu Ruby A

SKU: RB028

1,550,000₫

Hồ Ly Phong Thủy

Hàng luôn được cập nhật thường xuyên

Hồ Ly Agate Đỏ

SKU: LY014

320,000₫

Hồ ly TA Tóc

SKU: LY016

1,550,000₫

Hồ Ly TA Dâu Tây

SKU: LDT02

720,000₫

Hồ Ly TA Hồng

SKU: LY015

450,000₫

Hồ Ly Ruby

SKU: RB031

850,000₫

Hồ Ly TA Trắng

SKU: LY022

320,000₫

Hồ Ly TA Tím A

SKU: LTA02

680,000₫

Hồ ly TA Tóc Vàng

SKU: LTV001

620,000₫

Hồ Ly Mắt Hổ

SKU: LMH01

360,000₫

Tin tức

Tin tức được cập nhật thường xuyên

SKU: