Sản Phẩm Bán Chạy

Danh sách các sản phẩm Best Seller từ Ngọc Gems

Vòng Thạch Anh Đen

SKU: TAD016

950,000₫

Thạch Anh Tóc Rêu

SKU: ATR017

4,250,000₫

Rainbow Moonstone x2

SKU: BRMS27

Liên hệ

Rainbow Moonstone x3

SKU: BRMS37

Liên hệ

Thạch Anh Tóc Đen

SKU: TDE020

5,750,000₫

Garnet B x2

SKU: BGNB27

560,000₫

Vòng Tay Phong Thủy

Thạch anh Tóc Vàng B

SKU: TVB017

6,100,000₫

Vòng tay Tourmaline A+

SKU: TMA006

7,850,000₫

Vòng tay Tourmaline B

SKU: TMB012

2,650,000₫

Thạch Anh Tóc Đen

SKU: TDE020

5,750,000₫

Thạch Anh Tóc Vàng A

SKU: TVA005

1,020,000₫

Thạch Anh Tóc Rêu

SKU: ATR017

4,250,000₫

Vòng tay Prehnite

SKU: PRN008

380,000₫

Thạch anh Dâu Tây A

SKU: DTA016

2,300,000₫

Vòng Thạch Anh Đen

SKU: TAD016

950,000₫

Tỳ Hưu Phong Thủy

Hàng luôn được cập nhật thường xuyên

Hồ Ly Phong Thủy

Hàng luôn được cập nhật thường xuyên

Hồ Ly Agate Đỏ

SKU: LY014

320,000₫

Hồ ly TA Tóc

SKU: LY016

1,550,000₫

Hồ Ly TA Dâu Tây

SKU: LDT02

720,000₫

Hồ Ly Mắt Hổ

SKU: LMH01

360,000₫

Hồ Ly TA Hồng

SKU: LY015

450,000₫

Hồ Ly Ruby

SKU: RB031

850,000₫

Hồ Ly TA Trắng

SKU: LY022

320,000₫

Hồ Ly TA Tím A

SKU: LTA02

680,000₫

Hồ ly TA Tóc Vàng

SKU: LTV001

620,000₫

Tin tức

Tin tức được cập nhật thường xuyên

SKU: